Pædagogik og Etik!

MentorForDig’s etiske retningslinjer:

  1. Fremme borgerens selvbestemmelse
  2. Respektere borgerens ret til selvbestemmelse, uanset individuelle værdier og livsmål, forudsat det ikke krænker andres rettigheder.
  3. Sikre borgeren modtager og forstår den information, der er nødvendig for at træffe valg.
  4. At have respekt for aftaler, forpligtelser, løfter og det etiske værdigrundlag.