En Mentor For Dig!

En mentor er en person, der ud fra sine egne erfaringer og kompetencer kan give støtte og vejledning i en periode/perioder, hvor der opleves at være uoverkommelige krav eller udfordringer i f.eks. dagligdagen, vedligeholdelse af arbejde eller i forbindelse med uddannelse. Støtten kan forekomme i mange forskellige situationer og sammenhænge, men er primært en hjælp til at overkomme ’barrierer’ der kan forhindre i at kunne fastholde job eller uddannelse.

Herudover kan en mentorordning tilbyde en stabil og hensigtsmæssig rollemodel, der kan være med til at støtte børn eller unge til at motiveres og støttes i at tage en uddannelse og dermed skabe et godt liv for sig selv. Mentorordningen kan herefter hjælpe med at få bragt stabilitet og struktur i hverdagen under uddannelse, og være med til at styrke; positiv udvikling, troen på sig selv, kontrol over eget liv og gennemførelse af uddannelse.

Eksempler på sociale og faglige opgaver, en mentor kan have:

Et mentorforløb vil altid være individuelt tilpasset barnet, den unge eller voksnes behov, og derfor kan kontakten variere. Dette vil sige at der kan være nogle uger med minimal kontakt eller ingen overhovedet, og andre uger vil der være eventuelt være kontakt flere gange i samme uge. Tidspunkter og kontakt form vil afstemmes og aftales mellem mentoren og individet der har tildelt mentor.

Dog vil minimumskravet for kontakten være hver 14. dag og dette kan både være telefonisk eller personligt.