Selvforståelsessamtaler

Hvis man får en diagnose indenfor autismespektret eller ADHD/ADD, er det vigtigt at man får en forståelse for, hvad det vil sige. Hvad er autisme/ADHD/ADD og hvordan påvirker det ens udvikling og personlighed?

Den rette selvforståelse fører nye muligheder med sig og åbner op for at arbejde med mere hensigtsmæssige strategier, som styrker selvværdet og ens handlerum.

Nogle børn og unge har svært ved at se, hvordan deres autisme eller ADHD passer på dem selv og der vil derfor være særligt fokus på hvordan, autisme/ADHD måden at tænke på, matcher deres tankestil.

Der vil under forløbet være en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og samtale. Et forløb starter med en opstartssamtale og slutter med en opfølgningssamtale (evt. med forældre også). Både samtaler og oplæg er individuelle. Et forløb vil almindeligvis strække sig over 8-10 samtaler (opstart og opfølgning er ikke regnet med her).

Målgruppe Normaltbegavede børn, unge og voksne med en autisme spektrum forstyrrelse eller ADHD/ADD - (herunder Aspergers syndrom og lignende diagnoser)
Alder Fra 10 år
se priser open_in_new