Priser

Kognitiv træning efter Feuerstein metoden - Mediated Learning Experience (MLE)

Produkt Pris
1 lektion (60 min) evt. med forælder 650 kr
Makkertræning (2 børn og 1 mediator/træner) en lektion (60 min) 1300 kr
Forældrekurser - Medieret LæringsErfaring (MLE) kontakt os på kontaktcyoo@gmail.com
Møder (opstartsmøde, møde med skole/SFO/kommune o.l.) 650 kr. pr. time.
Supervisor/supervision/koordinator (60 min.) 1150 kr.

CAP - Cognitive Abilities Profile

Produkt Pris
Dokumenteret kognitiv mål.
Interview af mediatorer m.fl.
Udtalelse. Overlevering af CAP.
11500 kr

Kørsel

Produkt Pris
Kørsel 325 kr pr. Påbegyndt halve time + statens højeste takst medregnes.