Priser

Kognitiv træning efter Feuerstein metoden - Mediated Learning Experience (MLE)

Produkt Pris
1 lektion (60 min) evt. med forælder 600 kr
Makkertræning (2 børn og 1 mediator/træner) en lektion (60 min) 1000 kr
Forældrekurser - Medieret LæringsErfaring (MLE) kontakt os på kontaktcyoo@gmail.com
Møder (opstartsmøde, møde med skole/SFO/kommune o.l.) 600 kr. pr. time.
Supervisor/supervision/koordinator (60 min.) 1050 kr.
Hjemmetræningsudbyder ift. kognitiv træning 1050 kr. pr. time

CAP - Cognitive Abilities Profile

Produkt Pris
Dokumenteret kognitiv profil.
Interview af mediatorer m.fl.
CAP-rapport og evt udtalelse. Overlevering af CAP
10500 kr
Kørsel 300 kr pr. Påbegyndt halve time + statens højeste takst medregnes.