Forældrerådgivning

Det vigtigste for forældre er, at de oplever, at deres børn har det godt og trives i dagligdagen.

Forældrerådgivning henvender sig til forældre, der har et eller flere børn med en diagnose indenfor autisme spektret (IA, AA, Asperger, GUU, GUA) eller ADHD/ADD eller med lignende behov.

Forældrerådgivningen hjælper jer som forældre til at støtte jeres barns trivsel og skabe større overskud i hverdagen for alle i familien.

Måske kan du/I se jer selv i følgende udsagn:

I forældrerådgivningen vil vi blandt andet komme ind på:

Man kan vælge forældrerådgivning på to måder:

  1. Bestille en forældrerådgivning.
  2. Bestille et forældrerådgivningsforløb.
se priser open_in_new