Begrebstræning

1/3 af børn er ikke er parate til at modtage undervisning, når de begynder i 0. klasse.

For at små børn kan lære sammen med andre og begå sig i en skolekontekst, skal de i dag have et veludviklet begrebsapparat og kunne regulere sig selv i forskellige situationer og arenaer.

Begrebstræning er en kognitiv tilgang til at træne grundlæggende begreber. Denne metodiske tilgang træner fundamentale begreber fordi de kan og skal læres gennem sanselige oplevelser, som derfor bliver organiseret og kategoriseret, for derved at blive lagret i langtidshukommelsen.

Når de basale begreber er funderet gennem sanselig oplevelse og læring, kan man undervise og træne de komplekse begreber uden den sanselige erfaring.

Vi ser gerne at endnu flere børn bliver klar til at modtage undervisning i 0. klasse. Børn kan blive mere skoleparate, hvis vi laver en konkret indsats sammen med pædagogerne i daginstitutionerne. I cYoo tilbyder vi en række co-teachingforløb, som i praksis koncentrerer sig omkring pædagogernes hverdag i samspil med børnene.

Kontakt